§1

Hold nallerne fra andres ting!

Vi har nul-tolerance overfor tyveri, og vi anmelder alt tyveri til politiet. Hvis nogen skulle en anden for tyveri, vil vi tage begge partner til side og høre begge sider af historien. Så tager vi den derfra. Vi kan udføre en gennemgang af personens ting, hvis altså personen siger ja. Hvis man siger nej, rører vi ikke dine ting, dog overdrager vi sagen til politiet.


§2

Ingen vold eller trusler

Vi har nul-tolerance overfor vold, og vi anmelder vold til politiet. Deltagerne vil være under opsyn af personalet 24/7. Personalet vil selvfølgelig gøre deres bedste for at dæmpe situationen, men politiet kontaktes, hvis det bliver nødvendigt.


§3

Ingen spiritus til ITC Lan

Da der er børn til stede, må der ikke indtages alkohol i forbindelse med ITC Lan eller på Lem hallens egendom. Vi lukker ligeledes ikke folk ind som er for påvirkede, dette besluttes af de frivillige til ITC Lan.

Ingen euforiserende stoffer til ITC Lan

Vi godtager ligeledes ikke nogen former for euforiserende stoffer til ITC Lan eller på Lem hallens egendom. Vi lukker ligeledes ikke folk ind som er for påvirkede, dette besluttes af de frivillige til ITC Lan.

Ingen rygning til ITC Lan

Der må ikke ryges i Hallen under ITC Lan, kun i afmærkede områder. Dette gælder alle former for rygning, det vil sige normale cigaretter, E-cigaretter osv.


Respektere hvad der bliver sagt, vi er også kommet for at hygge os ikke for at lege politibetjent.

Alle deltager skal lytte til hvad ITC Lan’s medhjælper siger, ligesom at man skal følge og overholde hvad de forskellige skilte og anvisninger som er placeret rundt om i hallerne. Ved nødstilfælde følg skilte og ITC Lan’s medhjælpers anvisninger, bevar roen og lad tingene stå og gå ud.

§4


§5

Ansvar for engen udstyr

Vi frasiger os alt ansvar overfor det udstyr som de deltagende tager med til ITC Lan, det vil sige at vi ikke dækker ødelagt, bortkommen eller stjålen udstyr. Vi vil dog gøre alt for at fikse situationen på bedst mulig måde, men du skal selv holde øje med din computer og andet udstyr. Hallen er ikke overvåget, dog vil ITC lan’s medhjælper holde et skabt øje med folk.


§6

Brug af internetforbindelsen

Til ITC Lan skal alle brugere overholde de danske lovgivninger indenfor piratkopiering af film / videoer, computerspil, osv. Ligeledes må man ikke spille spil til ITC Lan som man har anskaffet sig på en ulovligt måde, fx. Piratkopiering eller hacket sig til. Dette skyldes at vi kommer til at stå til ansvar for din færden på internettet, og derved medskyldig i dine tyverier.

Ingen porno

Da flere af deltagerne er børn, ønsker vi ikke at buste nogle i at udnytte den gode forbindelse til at fylde film lageret op. Så lad nu vær med at downloade og se porno til Lanet og specielt i hallen. Vi er kommet for at have en god weekend ikke for at udnytte en god forbindelse.


§7

Ingen højtalere

Vi godtager ingen højtalere i selve hallen, kantinen og i sovesalen, da alle i hallen ikke er interesseret i at høre det samme musik som dig. Hvis denne regel bliver brudt vil man første gang få en advarsel og anden gang vil højtaleren blive tilbageholdt indtil Lanet er slut eller indtil deltageren tager hjem.

Unødvendig støj

Både i hallen og kantinen, men specielt i sovesalen skal man holde sig dæmpet, da vi helst vil undgå støjsener både fra andre deltager, men også fra naboer. I sovesalen ønsker vi en general dæmpet tone efter kl 22 og indtil kl 11 da folk gerne vil have mulighed for at få lidt søvn.


§8

Armbånd

Man skal have et gyldig ITC Lan armbånd for at man må deltage i ITC Lan. Dette armbånd skal bæres under hele Lanet og armbåndet er personligt. Dette armbånd giver dig også mulighed for at gå ud og ind i løbet af hele lanet.

Hvis armbåndet er går i stykker kontakt en af ITC Lan’s medhjælper hurtigst muligt.

Hvis man ikke har et armbånd, vil man blive bortvist fra ITC lan.


§9

Fysiske skader

Skulle der ske noget med deltageren, altså pådrager vedkommende sig nogen former for fysiske skader, påtager ITC Lan sig ikke ansvaret for deltagerens skade og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav imod ITC Lan. Vi vil dog yde førstehjælp til vores bedste eneskaber, og der er ligeledes en hjertestarter til stede i hallen og ydeligere en ekstra indenfor 250 meters afstand.


Bortvisning

Medhjælperne har tilladelse til at bortvise folk fra Lem hallen i perioden d. 16-18 aug, ved brud på nogen af de ovenstående regler. Du vil få 30 min til at pakke dine ting og forlade Lem hallens ejendom, dog under overvågning af ITC Lan’s medhjælper. Bortvisningen kan ligeledes udvides til at dække de kommende ITC lan hvis det bliver vurderet nødvendig, dette vil dog blive bestemt efter lanet og den bortviste vil få besked over mail.

Ingen refundering

Hvis du bliver bortvist refundere vi ikke billets pris, ubrugte madbilletter eller andre udgifter som du har haft i forbindelse med ITC Lan, og i forbindelse med bortvisningen.

Politi anmeldes

Hvis vi mener at du har brudt den danske lovgivning i større eller mindre grad, anmelder vi episoden til politiet og de kan så afgøre situationen. Vi tilkalder ligeledes politiet hvis vi ender i en situation, hvor vores mulighed ikke rækker for at løse situationen.

Ved brud